БългарскиСъответствие съгласно ОЗРД

Съответствие съгласно ОЗРД

От 25.05.2018 г. влезе в сила Общият регламент за защита на данните на Европейският съюз (ОРЗД/GDPR), които налага промени в регулирането на неприкосновеността на личните данни.
Регламентът важи за всички организации, които обработват лични данни, намиращи се на територията на ЕС, независимо дали обработването се извършва в ЕС, или не. С цел привеждане на организациите в съответствие с ОЗРД (GDPR) предлагаме консултации за цялостни решения включващи:

Анализ

ОЗРД (GDPR) съответствие

ДЗЛД под наем 

Тестове за киберсигурност

Компании, които не са в съответствие с нормативните изисквания на Регламента, ще търпят санкции в размер до 4% от годишния световен оборот на компанията или до 20 000 000 евро.За контакт:

   +359 876 058 017

   contact@luxartdecor.com

 

Последвайте ни:

  • Facebook
  • Linkedin